« WeProtect » de l’UNICEF

Sensibilisation à Toamasina
Forum « Les nouveaux enjeux des ...
Girls in ICT

Certificats d'opérateurs radio

Actualités sur le secteur

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NY 07 MARTSA 2019 TETSY AMIN'NY LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSOROHITRA

Fanendrena:
...
Araka ny tolokevitry ny Ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra...

FANDAHARANA « NY ZOKO » MIKASIKA NY ATAO HOE « PYLONE »

Nandray anjara tamin’ny fandaharana « Ny Zoko » ireo tompon’andraikitra eo anivon'ny Ministeran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ary ny ARTEC mba hanomezana fanampim-panazavàna be be kokoa mikasika ny atao hoe « Pylône ».

Nos références